İstanbul Gözlükçüler Odası Kayıt Başvurularını Almaya Başladı
  

Odaya Üye Olmak İçin İstenilen Belgeler Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere 29.08.2019 tarihinde İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası ( İstanbul – Tekirdağ – Edirne – Kırklareli ), İstanbul Merkez olmak üzere resmi gazetede yayımlanarak tüzel kişilik kazanan kamu kurumu niteliğinde odamız resmi işlemleri tamamlanarak üye kaydı gerçekleştirebilecek duruma gelmiştir.

İstanbul – Edirne – Tekirdağ – Kırklareli illerinde faaliyet gösteren optisyenlik müessesesi mesul müdürleri ve personel çalışma belgesine sahip optisyen / gözlükçü unvanına sahip gerçek kişilerin 3 ( üç ) ay içerisinde odaya üye olmaları zorunludur. Üyelik için istenilen belgeler ve yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir ;

Optisyen-Gözlükçüler Odasına Üye Olmak İçin İstenilen Belgeler ;

1-) Dilekçe ( Üyeliğe Giriş Fişi ve Dilekçe odadan temin edilecektir. Kadın üyeler kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra var ise eski soy adlarını ayrıca belirteceklerdir. ),

Dilekçe için tıklayın.
2-) T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının Fotokopisi,

3-) Optisyenlik Diploması Fotokopisi ( oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

4-) Gözlükçülük Ruhsatnamesi Fotokopisi ( oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

5-) Göz Hastalıkları Uzmanı üye olacak ise;

Göz Hastalıkları Uzmanlık Belgesi ( noter tasdikli sureti ),
Tabiplik mesleğini icra etmediğine ilişkin kayıtlı olduğu tabipler odasından alınmış olan belgenin aslı,
6-) Öz geçmiş ( Optisyen/Gözlükçü unvanına sahip gerçek kişinin mesleki öğrenim, kurs, seminer faaliyetleri ve fiilen meslek icra ettiği devreleri ayrı ayrı gösteren mesleki geçmiş Bilgileri ile vermek istediği şahsi bilgiler ),

7-) Altı (6) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. ),

8- ) Adli Sicil Beyanı ( E-Devlet sisteminden alınan Adli Sicil Belgesine el yazısı ile “ Optisyen-Gözlükçüler odasına kaydolmak bakımından 5443 sayılı Kanuna ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğine göre üyeliğe engel teşkil eden mahkumiyetinin veya meslekten yasaklama cezamın bulunmadığını beyan ederim. “ şeklinde olacak, mahkumiyet veya yasaklama cezası var ise, buna dair karar ve sair belge de eklenecektir. Bu beyanın gerçeğe aykırılığı halinde, ilgililer Türk Ceza Kanununa göre sorumluluğu saklıdır. )

9-) İkametgah Belgesi ( Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya E Devlet uygulamasından alınabilir. Herhangi bir sebeple mesleğini icra etmemekte olan meslek mensubu, ikametgahlarını teyit etmek üzere ikamet ettiği yerin mülkiyetinin kendisine, eşine, çocuklarına veya birinci derece kan hısımlarına ait olduğunu gösteren tapu senedi veya kiracı olunan hallerde taraf olduğu kira sözleşmesini istenilen belgelere ekleyecektir. Yönetmelik 55/3 ),

10-) İmza Sirküleri/Beyanı ( Odaya kayıt için gerekli istenilen evrakları oda yetkilisi huzurunda imzalanması halinde istenmeyecektir. Belgeleri ve üyelik işlemleri kendi dışında bir başkası tarafından gerçekleştirilecek ise imza sirküleri/Beyanı Fotokopisi eklenecektir. ),

11-) Oda Giriş ve Yıllık Aidat Ücretlerinin ödendi dekontu ( Odaya Giriş Aidatı 1174,80-TL + 2019 Yılı %50 ( yarısı ) Yıllık Üyelik Aidatı 587,40 TL = Toplam 1,762.20 TL ),

12-) Faaliyette Bulunan Optisyen/Gözlükçü unvanına sahip gerçek kişi adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi “ Fotokopisi ( oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

13-) Mesul Müdür (Optisyen/Gözlükçü ) dışındakiler Personel Çalışma Belgesi Fotokopisi ekleyecektir.

Aidat ve Üyelik Ücreti Yatırılacak Banka Bilgileri;

T. C. Ziraat Bankası

Şube Kodu : 2703

Hesap No: 90405260-5001

IBan: TR11 0001 0027 0390 4052 6050 01

Hesap Sahibi : 1. Bölge İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası

2019 Yılı Odaya Giriş Aidatı 1,174.80-TL

2019 Yılı %50 ( yarısı ) Yıllık Üyelik Aidatı 587.40 TL

Ödenmesi Gereken Toplam Ücret 1,762.20 TL
Açıklama kısmına Optisyen/Gözlükçünün T.C. Kimlik Numarası ve İsmi Yazılacak.

Üyelik işlemleri mesai saatleri içerisinde Doğubank İşhanında bulunan Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği ( Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi Doğubank İşhanı Kat :5 No: 504 Sirkeci-Fatih / İstanbul ) merkezinde gerçekleştirilecektir.

Belgelerin eksiksiz olarak hazırlanıp belirtilen süre içersinde ( 29.08.2019 tarihinden itibaren 3 ( üç) ay ) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu 

Bu haber toplam 653 kez okunmuştur
geri dön    güncel arşive git
web tasarım internet sitesi web tv optik internet sitesi
web tasarım internet sitesi web tv optik internet sitesi
kurumsal web tasarım ajansı
 


 
Derneğimiz
Şube ve Temsilcilikler
Linkler
İletişim
 
Uluslararası Faaliyetler
Meslek İçi Eğitimler
Sosyal Sorumluluk Faaliyetler
Kurumsal Faaliyetler
 
SGK Haberleri
Eğitim Haberleri
Sağlık Bakanlığı
Toplantı Haberleri
 
Facebook
Twitter
Toomad TV
Youtube


web tasarım zemedya