LASİK NEDİR?

Lasik terimi, "Laser in situ keratomileusis" kelimelerinden üretilmiştir. Anlamı, laserle korneanın traşlanması, şekillendirilmesidir. Bu işlem halk arasında çoğunlukla "Miyop Ameliyatı" veya "Gözün Laserle Çizilmesi" olarak bilinmektedir. Bunun nedeni, bu uygulamanın başlangıçta sadece miyoplarda yapılmış olmasındandır.

LASİK TEKNİĞİ GÖZÜN NERESİNDE UYGULANIR? NE YAPILIR?

Lasik, gözün en önündeki saydam tabaka (kornea)'ya uygulanan bir tekniktir. Bu teknikte EXCIMER LASER isimli, 193 nm dalga boyundaki bir türlü laserle gözün saydam tabakasına yeni bir şekil verilir. Bunun için, önce mikrokeratom adı verilen özel bir bıçakla saydam tabakanın yüzeysel katlarından bir kapak kaldırılır. Sonra da, saydam tabakanın derin katları laserle şekillendirildikten sonra kapak kapatılır ve işlem tamamlanmış olur.

HER İSTEYENE LASİK TEKNİĞİ UYGULANABİLİR Mİ? KİMLERE LASİK UYGULANMALIDIR?

Lasik yaptırmak isteyen kişiler, öncelikle kapsamlı bir göz muayenesinden geçmek zorundadırlar. Çünkü, her göz lasik için uygun olmayabilir. Bir gözü görmeyen kişilere, keratakonuslu gözlere, kataraktlı gözlere, göz tansiyonlu (glokom) gözlere, diabete (şeker hastalığı) bağlı göz problemleri olanlara, gözyaşı azlığı (kuru göz) daha ince olan gözlere lasik uygulanmamalıdır.

LASİKTEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN MUAYENELER NELERDİR?

Lasik uygulanacak kişilere tam göz muayenesi yapılmalıdır. Gözün gerçek numarası (miyop, astigmat, hipermetrop) saptanmalı, gözde görme kusuru dışında organik bir bozukluk ve sinir tabakada (retina) bir zayıflık olup olmadığı tesbit edilmeli, gözyaşı miktarı, gözbebeği genişliği ve kornea (saydam tabaka) kalınlığı ölçülmelidir. Ayrıca kornea topografisi yapılmalıdır. Tüm bilgiler göz doktoru tarafından değerlendirilerek kişinin lasik için uygun bir aday olup olmadığı belirlenir. Gözde, laser uygulaması sonrasında problem çıkarabilecek bazı bulgular saptanırsa hasta bilgilendirilmesi ve lasik uygulamasından vazgeçilmelidir.

LASİK UYGULAMASINDA NE GİBİ PROBLEMLER OLABİLİR?

Lasik Uygulaması Sırasında Karşılaşılabilen Problemler

Lasik işlemi yapılırken ve cerrahi işlem sonrasında çeşitli problemlerle karşılaşılabilir.

a) Mikrokeraton adı verilen aletle kornea kesilirken,
• Kornea değişik kalınlıkta kesilebilir,
• Kornea delinebilir,
• Teknik nedenlerle kesim işlemi yarım kalabilir,
• Fleb adı verilen kaldırılan kornea kapağı tümüyle kesilebilir,
• Kesilerek kaldırılan kornea kapağı tümüyle kesilip kaybedilebilir.

b) Laser uygulaması sırasında,
• Hatalı laser uygulaması yapılabilir,
• Laser uygulaması teknik hatalara bağlı yetersiz olabilir,
• Laser tam merkeze yapılmayabilir.

c) Cerrahi işlem sonrasında karşılaşılabilen problemler,
• Kornea kapağı altında kalıntılar kalabilir,
• Düzensiz astigmatizma oluşabilir,
• Kornea kapağında kırışıklık olabilir,
• Korneada erime olabilir,
• Bozukluk tam düzelmeyebilir, örneğin; miyop göz hipermetropoba dönüşebilir.
• Korneada bulanıklık oluşabilir,
• Enfeksiyon olabilir (1/10.000 oranında).
LASİK KAÇ YAŞINDAN SONRA YAPILABİLİR?

Genel olarak kabul edilen yaş sınırı 18'dir. 18 yaşın üzerindeki hastalara lasik uygulanabilir. Ancak burada tek ölçü yaş olmayıp, gözün bozukluk derecesinin en az 1,5 – 2 yıldan beri ilerlemiş olması gereklidir. Göz numarası sabitlenmemiş ve ilerlemekte olan gözlerde lasik yapılmaz. Sabitlenene kadar beklenir.

LASİKTE HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKLİ MİDİR?

Lasik tekniği ile gözdeki özellikle miyop olmak üzere astigmat ve hipermetrop derecesi de azalarak hasta gözlüksüz görme olanağına kavuşur. Göz numarası tam sıfırlanmasa bile yüksek dereceli görme kusurlarında numara daha küçük düzeyle indiğinde hasta mutlu oluyor.

• Birkaç dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan bir girişim olup yatmayı gerektirmez.
• İşlem esnasında ve sonrasında hasta bazı yanma, batmalar dışında önemli bir ağrı hissetmez.
• İşlem sonrasında kullanılan bir iki damla dışında tedavi gerektirmez.
• Lasik sonrası doktor kontrolleri 2 - 3'ü geçmez.
• Hasta kısa sürede işine ve günlük yaşantısına başlar.

LASİK TEKNİĞİNİN OLUMSUZ YÖNLERİ NELERDİR?

Hastaya göz numarasının tümüyle ortadan kalkıp sıfırlanacağı garantisi verilmemektedir. %15-20 oranında 1-2 diyoptrilik daha yüksek oranda da 0.50 diyoptrik bozukluk kalabilmekte veya fazla düzelmede olabilmektedir.

Göz kamaşması, ışığa hassasiyet, ışık halkaları görme, gece ışıklarından, rahatsız olma gibi şikayetler ortaya çıkabilmektedir.

Lasik tekniğinde problem çıkma olasılığı çok az, fakat hiçbir zaman sıfır değildir.

LASİK GÖZ OPERASYONU

Operasyonun riskleri nelerdir ve kendim içi doğru doktoru nasıl bulabilirim?

Operasyonu geçirmiş olan birçok hasta sonuçlarından oldukça memnundur. Ancak, her medikal işlemde olduğu gibi bunda da riskler bulunmaktadır. Bu yüzden lasik operasyonunun sınırlanmasını ve komplikasyonlarını anlamanız sizin için çok önem taşır.

Ameliyatı olmaya karar vermeden önce kişisel değer yargılarınıza göre risk ve getirilerini analiz etmeli, ameliyatı olmuş arkadaşlarınızın veya yapan doktorların etkisinde kalmamaya çalışmalısınız.

Bazı hastalar görüşünü yitirmektedir. Bu tür bir operasyon sonucunda bazı hastalar görüş çizelgesindeki belli çizgide görüş alanlarını yitirmekte ve gözlük camları, lensler yada ameliyatla bu kusur giderilmemektedir.

• Bazı hastalar zayıflamış görsel semptomlarla karşılaşmaktadır. Bazı hastalarda flu görüş, ışık halkası görme veya çift görme sorunları ortaya çıkabilir ki, bu da özellikle gece görüşünü etkiler. Görüş çizelgesinde iyi bir görüşe sahip hastaların bazılarında düşük kontrast olan durumlarda; örneğin gece veya sisli havada, ameliyat öncesine göre keskinliği azalmaktadır.
• Ameliyat numara azaltabilir veya ilerletebilir. Sadece belli bir oranda hastada ameliyat sonrası gözlüksüz veya lenssiz 20/20 görüş sağlanmaktadır. Ek operasyona ihtiyacınız olabilir, ancak bu mümkün olmayabilir. Ameliyattan sonra da gözlük veya lens kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ameliyat öncesi çok az bir görme bozukluğunuz olduysa bile bu geçerli olabilir. Ameliyat öncesi okuma gözlükleri kullanıyorsanız, bu gözlükleri sonrasında da kullanmanız gerekebilir.
• Bazı hastalar ciddi göz kuruluğu yaşayabilirler. Ameliyatın bir sonucu olarak gözleriniz nemini korumak ve rahat kalabilmek için yeterince gözyaşı üretemeyebilir. Göz kuruluğu sadece rahatsızlık yaratmakla kalmaz, buna bağlı olarak aralıklarla bulanıklığa sebep olduğundan görüş kalitesini düşürebilir. Bu durum kalıcı olabilir. Yoğun damla terapisi, dolgu kullanımı veya başka prosedürler gerekebilir.
• Sonuçlar çok yüksek numaraya sahip hastalarda genellikle diğerleri kadar başarılı değildir. Beklentilerinizi doktorunuzla paylaşarak ameliyattan sonra yine de gözlük veya lens kullanmak zorunda olup olmayacağınızı öğrenmelisiniz.
• Uzak görüşü problemli hastalarda sonuçlar yaşla birlikte yok olabilir. Eğer uzak görüş için ameliyat olacaksanız, bu ameliyatın sonucu yaşınız ilerledikçe yok olabilir. Bu eğer damlalı göz testiniz damlasız testle çok farklı sonuçlar veriyorsa oluşabilir.
• Uzun süreli bilgi henüz toplanmamıştır. Lasik yeni bir teknolojidir. Lasik ameliyatı için ilk laser 1998 yılında geliştirilmiştir. Dolayısıyla, lasik ameliyatının uzun süreli güvenliği ve efektifliği bilinmemektedir.

KAYNAK: U.S. Food and drug administration
http://www.fda.gov/cdrh/LASIK/risks.htm

LASER OPERASYONUNUN RİSKLERİ NELERDİR?

Aşağıda belirtilen riskler hem PRK hem de LASİK prosedürleri ile ilgilidir. Klinik Oftalmoloji Profesörü Bay James Saiz'a göre PRK veya LASİK ameliyatlarından sonra rapor edilmiş, hiçbir körlük vakası olmamıştır ve ciddi görüşü tehdit eden komplikasyon minimal sevivesidir. Ancak FDA kornea transplantasyonu gerektiren birkaç vaka olduğunun bilincindedir.

Enfeksiyon ve Geç İyileşme: Kornea enfeksiyonuna PRK'dan sonra yüzde 0.1 oranda, LASİK'ten sonra da daha az bir oranda rastlanmıştır. Genelde, bu geç iyileşme ve bir süre rahatsızlık anlamına gelir. 4 yıllık bir süreçte uzun vadeli etkisi yoktur.

Az Düzeltme/Çok Düzeltme: Gözünüzün lazer operasyona nasıl tepki vereceği tam olarak öngörülememektedir. Bunun sonucu olarak iyi görüş sağlayabilmek için yine de düzeltici camlara ihtiyacınız olabilir. Bazı durumlarda sonucu iyileştirmek için ikinci bir ameliyat yapılabilir.

En İyi Görüşte Azalma: Bazı hastalarda ameliyat sonrası görüş, ameliyat öncesi gözlük veya lensle düzeltilmiş görüşten daha kötü olmaktadır. Bunun sebebi yanlış doku alınması veya kornea bulanıklığı oluşmasıdır.

Fazla Miktarda Kornea Bulanıklığı: PRK'dan sonra iyileşme süreci içinde kornea bulanıklığı oluşur. Birçoğunda bunun son görüş üzerinde çok az veya hiç etkisi yoktur ve sadece göz doktoru tarafından mikroskopla bakıldığında görülebilir.

Gerileme: Bazı hastalarda reaktif ameliyatın sonucu aylar içinde kaybolabilir. Bu da az düzeltme gibidir, tekrar ameliyat yapmak mümkün olabilir.

Işık Haresi Etkisi: Işık haresi etkisi loş ışıkta farkına varılan bir sonuçtur. Göz bebeği büyüdüğünde, korneanın işlenmiş kısmında ikinci bir silik imaj ortaya çıkar. PRK veya LASİK operasyonu olmuş bazı hastalarda bu, gece araba kullanmayı etkileyebilir.

Kapakçıkta Zarar veya Kapakçık Kaybı (sadece lasik için): Kornea merkezinde tek noktadan tutan bir dokuyu kaldırmak isterken bütün doku sıyrılabilir. Bu durumda laser operasyonundan sonra bu parçalar tekrar yerleştirilebilir. Ancak, parçanın zarar görme veya kaybolma riski vardır.

Bozulmuş Doku (sadece lasik için): Korneadan ayrılan dokunun yanlış iyileşmesi, Korneanın şeklini bozarak daha önceki düzeltilmiş iyi görüşten kötü bir görüşe yol açabilir.

Tamamlanmamış Prosedür: Makinenin bozulması prosedürün tamamlanamadan durdurulmasına sebep olabilir. PRK'dan daha yüksek derecede kompleks olmasından dolayı bu faktör Lasik'te daha önemlidir.

Mükemmel Bir Prosedürde Problemler: Her şey iyi de gitse dissatisfaction ile sonuçlanabilecek etkiler olabilir. Yaşlı hastalar farkında olmalıdır ki görüşü düzelten camlar ve lensler olmadan hem uzağı hem de yakını iyi bir şekilde göremezler. Bazı miyopi hastaları gözlüklerini çıkararak veya daha az bir numara takarak okumaktadır. Bu tür hastalar, miyopi ameliyatla düzeltildikten sonra okuma gözlüklerine ihtiyaç duyabilirler. Bir başka konu da iki göz ameliyatı arasındaki süreçtir. Eğer ameliyat tek göz üzerinde yapılıyorsa iki ameliyat arasında gözler yeterince iyi çalışmayabilir. Ameliyat olunmamış tek göze kontak lens takılması mümkün değilse bu göz de ameliyat edilene kadar iş yapmak ve araba kullanmak zor veya imkansız hale gelebilir.

Kaynak:"FDA Consumer Magazine"
http:// www.fda.gov/fdac/features /1998/498-eye.html

LASERLE GÖZ AMELİYATINA KARAR VERMEDEN ÖNCE...

Miyopinin Düzeltilmesi İçin Lasik Konusunda Bilgilendirilmiş Muvafakat

Giriş:

Bu bilgi size mikrokeratom aletinin excimer lazer ile kombine kullanımı LASİK konusunda bilinçli karar vermeniz için sunulmuştur. LASİK miyopinin düzeltilmesi için birçok alternatiften birisidir. LASİK'te mikrokeratom flap ortaya çıkarmak için korneanın tıraşlanmasında kullanılır. Bu flap daha sonra kornea yüzeyinin hemen altındaki dokunun ortaya çıkarılması için kitap kapağı gibi açılır. Sonra excimer laser korneayı yeniden şekillendirmek ve miyopiyi düzeltmek için korneadan çok ince katlar çıkarır. Son olarak flap sütur konmadan yerine döndürülür. LASİK seçime bağlı bir yöntemdir. LASİK seçmek zorunda bırakacak acil durum ya da sebep yoktur.Yeterli görme keskinliği için kontakt lens ya da gözlüğe devam edebilirsiniz. Bu yöntem diğer cerrahi yöntemlerde olduğu gibi birçoğu aşağıda belirtilen olası tehlikeler taşır. Doktorunuz tarafından bilinmeyen daha sonra ortaya çıkabilecek (öğrenilecek) tehlikeler olabileceğini anlamalısınız.

En iyi bakıma rağmen komplikasyonlar ve yan etkiler olabilir bu sizde gerçekleşirse sonuç görmenizin azalmasına kadar varabilir.

LASİK'in yerine geçebilecekler:

LASİK yaptırmamaya karar verdiyseniz, miyopinizi düzeltecek başka metotlar vardır. Gözlük, kontakt lens, redial keratomu, Automated Lamellar Keratoplasty (A), Fotorefraktif kerototemi (PRK) bunlardan bazılarıdır.

HASTA MUVAFAKAT

LASİK için izin veriyorum. Aşağıdakileri anladım. Uzun dönem olası tehlikeler ve etkiler LASİK için bilinmiyor. Özel bir vaka olarak herhangi bir garanti almadım. Yöntemle ilişkili aşağıdaki olası tehlikeleri anladım.

Görmeyi Tehdit Eden Komplikasyonlar:

1. Mikrokeratom ve Excimer Laser yöntem tamamlanmadan durdurulmayı getirecek şekilde işlev dışı kalabileceğini anladım. İşlev dışılığın şekline göre bu görme kaybıyla sonuçlanabilir.
2. Mikrokeratom flap çıkarmak yerine tüm korneayı kesebilir ve nadiren tamamen kaybına neden olabileceğini anladım. Eğer korunursa doktorum laser tedavisi sonrasında dokuyu yerleştirir. Sütur kullanılır. ALK prosedürüne uygun olarak flap kesimsi yetersiz ya da çok ince olabilir. Bu gerçekleşirse laser bölümü korneayı yeniden oluşturmaya yetecek kadar iyileşinceye kadar ertelenir.
3. Korneanın düzensiz iyileşmesinin kornea bükülmesine neden olabileceğini anladım. Bu gözlük ve kontakt lens ile yöntem öncesi görme düzeyine geri dönemeyeceği anlamını taşıyor olabilir. Bu bükülme çok olursa parsiel veya tam korneal transplant gerekli olabilir.
4. Korneanın görme kaybı dahil yıkıcı komplikasyonlara yol açabilecek delinmesi olasılığını anladım. Bir iç ya da dış göz enfeksiyonu nedeni ile olabilir. Antibiyotiklerle bu engellenebilir.
Kornea şişme, retinal ayrılma, kanama, venöz ve arterial tıkanma, katarakt, körlük, gözün kaybı gibi çok nadir koplikasyonları anladım.

Görmeyi Tehdit Etmeyen Yan Etkiler:

1. Işığa karşı hassasiyet, parlama, dalgalnma gibi görme rahatsızlıkları oluşabileceğini anladım. Bunlar doğal stabilizasyon döneminde olabilir ve 1-3 ay sürer fakat kalıcı olabilir.
2. Fazla düzelme olabileceğini, bunun hipermetropi ile sonuçlanabileceğini ve geçici ya da kalıcı olabileceğini anladım. Bu 40 yaş civarında daha sıktı, okumak yada uzağa bakmak için gözlük kullanma gereksinimi doğurabilir.
3. Geceleri ışıkların çevresinde daire ve yıldız parlamaları olabileceğini anladım. Bunun azalacağını ancak kalıcı olabileceğini anladım. Geceleri gündüz kadar kesin göremeyebileceğimi ve geceleri gözlük takmak zorunda kalabileceğimi anladım. Gündüz ve gece görmem yeterli olana kadar araba kullanmaması gerektiğini anladım.
4. LASİK'ten sonra tam düzelme olamayabileceğini ve bunun arttırıcı yöntemler laser, RK veya Astmatik Keratomi veya gözlük ve kontakt lens kullanımı gerektirebileceğini anladım.
5. Bir göze uygulanan diğerine uygulanmayan LASİK'in denge sorununa neden olabileceğini anladım. Buna onizometropi denir. Bunun göz yorgunluğu, derinlik duygusu, derinlik karar vermede zorluğa yol açabileceğini anladım. İlk gözün iyileşmesinin beklenenden uzun sürebileceğini ve onizometropiyi daha geç hissedebileceğimi anladım.
6. LASİK sonrasında gözün travmaya (çarpmadan ileri gelen) daha hassas olacağını anladım. Korneal insizyon hiçbir şekilde orjinali kadar sağlam olmaz. En az 1 yıl boyunca yaralanmalara ameliyatlı gözün daha duyarlı olacağını anladım. Top, dirsek, yumruk ve diğer travmatize edici objelere karşı koruyucu gözlük kullanımı tavsiyesini anladım.
7. Yaşla birlikte göz kapağı düşmesine doğal eğilim vardır. Bu yöntemin bunu hızlandırabileceğini anladım.
8. Ağrı ya da yabancı cisim hissinin özellikle ilk 48 saat olabileceğini anladım.
9. İyileşme döneminde uzak ve yakın için birden fazla çift gözlük gerekebileceğini anladım.
10. LASİK'in 3 yıldan sonraki etkilerinin binmediğini anladım. LASİK'in 10 yıldan sonraki etkilerin görülebileceği, bilinebileceği kadar uzun süredir kullanılmadığını, görmemiş olan komplikasyon veya yan etkileri olabileceğini anladım.
11. Başlangıçta LASİK ile kazandığım görmenin daha sonra gerileyebileceğini ve LASİK'in hemen öncesindeki düzeye dönebileceğini anladım.
12. LASİK'ten umacağım kazanımın mükemmel olamayabileceğini anladım. Yöntemin her zaman, hayat boyu mükemmel görme sağlayacağını ummanın gerçek dışı olduğunu her şartta anladım. Detaylı görme gerektiren durumlarda hayatımın belirli noktasından sonra gözlüğe ihtiyaç duyabileceğimi bunun operasyondan hemen sonra ya da yıllar sonra olabileceğini anladım.
13. Yöntemle birlikte bana ilaç verilebileceğini, gözümün bandajlanabileceğini anladım. En az bir gün kesinlikle araba kullanamayacağımı anladım ve eminim ki görme yeniden olana kadar bunu yapmayacağım.
14. Şu anda okuma gözlüğüne ihtiyaç duyuyorsam olasılıkla tedavi sonrasında da ihtiyaç duyacağımı anladım. Olasılıkla bu gözlüklere olan bağımlılığım artacak ya da daha erken başlayacak eğer ameliyat seçilirsem.
15. %90 görme hafifçe bulanıktır. Arttırıcı cerrahi görme stabilize fakat güvensiz, uygunsuz değilse yapılabilir.
Tipik olarak 100 diyoptri düzeltme korumuşsa ya da görme 20/10'dan kötü ise arttırma yapılabilir. Arttırma ilk 6 ayda yapılırsa genellikle yeniden mikrotom kullanmaya gerek kalmaz. Orijinal flap özel tekniklerle genellikle kaldırılabilir. 6 aydan sonra daha çok risk taşıyan yeni LASİK insizyonu gereklidir. Arttırıcı cerrahiden yeterli doku kaybı olmalıdır. Yeterli doku yoksa artırma yapmak olanaksızdır. Arttırıcı cerrahinin yarar ve olası tehlikeleri konusunda cerrah ile değerlendirme ve konsültasyon yapılmalıdır.
16. Diğer cerrahilerde olduğu gibi anestezi komplikasyonları, ilaç reaksiyonları ve diğer sebeplerle vucudun diğer kısımlarını içeren komplikasyonlar olabileceğini anladım. Bütün komplikasyonların belirlenmesinin ve bu formda listelenmesinin olanaksız olduğunu anladım.

Hastanın Anladığını Belirtmesi ve Kabulü

Bu doküman da bana LASİK yönteminin ayrıntıları sunuldu ve oftalmoloğum tarafından açıklandı. Oftalmoloğum tüm sorularımı beni tatmin edecek biçimde yanıtladı. LASİK cerrahisinde sonuç olarak muvafakat verdim. Oftalmoloğuma video ve fotoğraf kayıtları ve bunların eğitim, araştırma ve alıştırma amacıyla kullanılması için verdim. Oftalmoloğuma benim cerrahimle ilgili bilgileri daha sonraki tedavilerde ve LASİK'in anlaşılması için kullanılmasına izini verdim. İsmimin, ben yazılı isim vermeden doktorumun muayenehanesinin ya da tedavi merkezinin dışına çıkmayacağı ve sadakat gösterileceğini anladım.

Hasta İmza / Tarih Hasta İmza / Tarih
 web tasarım internet sitesi web tv optik internet sitesi
web tasarım internet sitesi web tv optik internet sitesi
kurumsal web tasarım ajansı
 
 
Derneğimiz
Şube ve Temsilcilikler
Linkler
İletişim
 
Uluslararası Faaliyetler
Meslek İçi Eğitimler
Sosyal Sorumluluk Faaliyetler
Kurumsal Faaliyetler
 
SGK Haberleri
Eğitim Haberleri
Sağlık Bakanlığı
Toplantı Haberleri
 
Facebook
Twitter
Toomad TV
Youtube


web tasarım zemedya