Sert Lensler

PMMA denilen maddeden üretilirler, oksijen ve sıvı geçirgenlik özellikleri azdır. Bakımı kolay olmakla birlikte, kişilerin alışması uzun sürebilir. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Elli yıl kadar önce geliştirilen ilk başarılı kontakt lensler, ticari adı pleksiglas olan polimetil metakrilattan üretilmiştir.

Epeyce büyük olan ve göze güçlükle takılan ilk sert lensler, saydam tabakayı ve göz akının önde kalan bir bölümünü kaplıyorlardı. Sonraları yalnızca saydam tabakayı kaplayan daha küçük lensler yapıldı.

Sert lensler, özellikle astigmatlıkta iyi görüntü sağlamaları, kolay temizlenmeleri, dayanıklı ve ucuz olmaları nedeniyle çok yaygınlaştı.

 
Yumuşak Lensler

Hidroksietil metakrilat gibi yapay organik bileşiklerden üretilen esnek yapılı yumuşak lenslerin, sert lenslere göre önemli üstünlükleri vardır; bunlar daha kolay takılır ve uyum süreleri daha kısadır. Saydam tabakada şişmeye neden olmadan uzun süre gözde kalabilirler. Bununla birlikte, yumuşak lenslerle sağlanan görüntü, gözlük ya da sert lenslerin sağladığı görüntü kadar net değildir.

Ayrıca, yumuşak lenslerde bakteri ve mantarlar kolayca ürediğinden, bu lensleri kullananların dezenfeksiyon ve temizlik önlemlerine titizlikle uymaları gerekir. Bu amaçla kullanılan özel antiseptik çözeltiler, temizleme ve saklama çözeltileri, protein temizleme maddeleri vardır. Gene de bir çok göz hekimi, bütün temizlik kurallarına titizlikle uyulduğunda bile yumuşak lenslerin göz enfeksiyonu riski taşıdığına inanmaktadır.

Temizleme çözeltilerine bağlı olarak yumuşak lenslerde alerji oranı da yüksektir. Ayrıca, alerji yapmayan ve enzimli temizlik çözeltileri bu sorunu azaltmıştır. Kontakt lense bağlı göz enfeksiyonları, saydam tabakanın dış yüzeyinde zor iyileşen ağrılı yaralara (saydam tabaka ülseri) yol açabilir. Saydam tabaka ülseri, kalıcı nedbe dokusu oluşumun a ve buna bağlı görme kaybına yol açabilir. Dolayısıyla hangi tip olursa olsun lens takan kişilerin gözünde başlayan kızarma ve ağrı, hemen göz hekimine başvurulmasını gerektiren belirtilerdir.

Gaz Geçirgen Sert Lensler

Gaz geçirgen sert lensler, saf silikon ya da selüloz asetat butirat gibi maddelerden üretilir.

Yüksek görüntü kalitesi, dayanıklılık ve temizleme kolaylığı yönünden sert lenslere benzemekle birlikte, bunların yüzeyinden oksijen ve karbondioksit geçer. Saydam tabaka, temas ettiği havayla doğrudan solunum yaparak hava ile gaz alışverişinde bulunduğundan, lensten gaz geçişi önemli bir konudur. Saydam tabakanın damarları olmadığından, bu dokunun oksijen gereksinimi havadan sağlanır.

Ayrıca gaz geçirgen sert lensler, sert lenslerden daha esnektir, ısıyı da daha kolay iletirler. Bu özellikleri, uzun süreli kullanımda önemli birer üstünlüktür.

Gaz geçirgen sert lensler, rahatlık sıralamasında yumuşak lenslerle sert lenslerin arasında yer alır.

Sert-Yumuşak Lens Birleşimleri

Hem yumuşak hem de sert lenslerin bir arada kullanıldığı kontakt lenslerdir. Özellikle düzensiz astigmatizmada (örneğin: keratakonus) kullanılmaktadır. Bakımı dikkat gerektirmektedir. Kullanan kişilerin alışma süreleri çok uzun değildir. Günlük olarak kullanılmalıdır.

Torik Kontakt Lensler

Astigmatizmanın düzeltilmesinde kullanılan özel olarak üretilen kontakt lenslerdir. Kullanımları kolaydır, bakımı dikkat gerektirmektedir. Kullanıcıya özel yapıldığı için diğer kontakt lenslere oranla biraz daha pahalıdır. Özellikle yüksek astigmatizmada tercih edilmektedir. Torik kontakt lensler günlük olarak kullanılmalıdır. Günümüzde, yıllık veya aylık, günlük olarak kullanılan disposbl (atılabilen) torik kontakt lensler üretilmekte ve kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Klasik Uzun Süreli (Konvansiyonel) Kontakt Lensler

Günlük veya uzun süreli kullanabilen, kullanım ömürleri 3-12 ay arasında değişebilen yumuşak kontakt lenslerdir. Miyopik veya hipermetropik kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılır. Yüksek astigmatizmayı düzeltemedikleri için, astigmatizması yüksek olanlarda net görmeyi sağlamakta çok etkili değillerdir.

Disposbl (Atılabilen) Kontakt Lensler

Genel olarak sık değişim lensleri olarak adlandırılır. Günlük, haftada bir veya ayda bir atılabilen tipleri mevcuttur. Kullanılan lensler belirli sürelerde değiştirildiği için gözde meydana gelebilecek alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyon riski en aza indirgenmiş olmaktadır. Günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta, hasta ve hekim tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bakımı, kullanılması ve alışılması kolaydır. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmayı da düzeltebilen torik disposbl kontakt lens tipleri vardır.

Kozmetik (Renkli) Kontakt Lensler

Yumuşak lensler sınıfına girmektedir. Numaralı veya sadece kozmetik olarak kullanılabilir. Disposbl olanları da mevcuttur. Özel üretimle torik renkli kontakt lensler yapılabilmektedir.web tasarım internet sitesi web tv optik internet sitesi
web tasarım internet sitesi web tv optik internet sitesi
kurumsal web tasarım ajansı
 
 
Derneğimiz
Şube ve Temsilcilikler
Linkler
İletişim
 
Uluslararası Faaliyetler
Meslek İçi Eğitimler
Sosyal Sorumluluk Faaliyetler
Kurumsal Faaliyetler
 
SGK Haberleri
Eğitim Haberleri
Sağlık Bakanlığı
Toplantı Haberleri
 
Facebook
Twitter
Toomad TV
Youtube


web tasarım zemedya