SGK OPTİK SÖZLEŞMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

  1. Dernekten temin edilmesi gereken sözleşme (her sayfası mesul müdür ve müessese sahibi tarafından imzalanacak, 13. sayfada örnekleme yöntemi işaretlenecek, tarih atılacak, müessese adresi ve kaşesi bölümü kaşelenecek) 3 ADET

  2. Ticaret Sicil Gazetesi aslı (müessese şirket ise) 1 ADET
      
Ortaklık Sözleşmesi aslı (adi ortaklık ise) 1 ADET

  3. Mesul müdürün ve müessese sahibinin imza beyannameleri; müessese şirket ise şirket müdürünün imza sirküleri (aslı veya noter onaylı-geriye dönük son 6 aya ait) 1'er ADET

  4. Mesul müdürün ve müessese sahibinin kimlik fotokopileri 1'er ADET

  5. Mesul müdürün Optisyenlik Diplomasının veya Gözlükçülük Ruhsatnamesinin fotokopisi (Dernek tasdikli) 1 ADET

  6. Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi fotokopisi (Dernek tasdikli) 1 ADET

  7. Personel Çalışma Belgesi fotokopisi (Dernek tasdikli) 1 ADET

  8. SUT eki EK-6/B Gözlükçü/Optisyen Bilgi Formu aslı (bağlı bulunulan vergi dairesince veya 3568 sayılı Kanun kapsamında yetki almış meslek mensuplarınca onaylanmış-SMMM,YMM) 1 ADET

      EK-6/B formunu indirmek için tıklayınız.

  9. Dernekten Faaliyet Belgesi aslı 1 ADET

10. Optik Sözleşme Başvuru Formu aslı 1 ADET

      www.sgk.gov.tr
      E-SGK
      E-Optik
      Optik Sözleşme Başvuru Formu
      Yeni Optik Girişi
     (açılan form eksiksiz doldurulacak, alt kısımda bulunan "KAYDET/YAZDIR" butonuna basıldıktan sonra açılan yeni sayfadan çıktı alınarak müessese sahibi tarafından kaşelenip imzalanacak)web tasarım internet sitesi web tv optik internet sitesi
web tasarım internet sitesi web tv optik internet sitesi
kurumsal web tasarım ajansı
 
 
Derneğimiz
Şube ve Temsilcilikler
Linkler
İletişim
 
Uluslararası Faaliyetler
Meslek İçi Eğitimler
Sosyal Sorumluluk Faaliyetler
Kurumsal Faaliyetler
 
SGK Haberleri
Eğitim Haberleri
Sağlık Bakanlığı
Toplantı Haberleri
 
Facebook
Twitter
Toomad TV
Youtube


web tasarım zemedya